جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال کاما 17 مهر

کاما احتمالا درشروع موج 5 از 3 بلند مدت می باشد که عبور از مقاومت 770 می تواند نشانی بر رشد باشدواهداف مشخص شده به ترتیب پیش بینی شده اند. (درتحلیل اخیر اهداف بدبینانه تعیین شده اند). 


 

printrating
  نظرات کاربران