جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ثرود 18 مهر

ثرود کل نموداردرطول 3 سالی که دربورس عرضه شده است نشان می دهد سهم روی حمایت قوی قرارگرفته وواگرایی مثبت هم مشاهده می شود اما به جهت ریزش شدید اخیر به نظر می رسد برای رشد میان مدت زمان لازم است ولی فعلابرای رصد ونوسان گیری مناسب می باشد.


 

printrating
  نظرات کاربران