جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال غفارس 19 دی

غفارس باتوجه به روند صعودی می توان باحد ضرر خط روند معتبر سبز وبااهداف مشخص شده سیگنال خرید باشد.

 


 

printrating
  نظرات کاربران