جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال ومعادن 18 دی

ومعادن افرادی که بادید میان مدت خرید کرده اند 130-135 می تواند محدوده حمایتی قوی باشد وتاحفظ قیمت بالای آن پیشنهاد نگهداری هست.البته برای صعود نیاز به کمی زمان می باشد.

 


 

printrating
  نظرات کاربران