جزئیات خبر

تحلیل تکنیکال فروس 18 دی

فروس باتوجه به حمایتهای قوی درمحدوده قیمت 200(کف چنگال +حمایت تاریخی+کف کانال ومحدوده przفیبوقیمتی )می توان انتظار رشد درمیان مدت راداشت...

 


 

printrating
  نظرات کاربران