جزئیات خبر

تحلیل وضعیت محصولات پلیمری در بازارهای جنوب آسیا در هفته اول ژانویه 2017

افزایش قیمت عمده گروه های پلیمری در آسیا در آغاز سال 2017

در هفته اول ژانویه همانطور که پیش بینی می شد، بازارهای آسیایی روز های پر رونقی را سپری کردند و در بیشتر گریدها افزایش نرخ ثبت شد.

سید جواد موسوی؛ کارشناس بورس محصولات پتروشیمی: مهمترین رخدادهای بازار به شرح زیر است:

بیشترین افزایش نرخ مربوط به پلی اتیلن سنگین تزریقی و با 50 دلار و معادل 4.4 درصد افزایش نرخ بود. بعد از آن پت گرید بطریو پلی اتیلن سبک فیلم نیز هر کدام با 40 دلار افزایش مواجه شدند. کمترین افزایش نرخ نیز به کالای پلی اتیلن سنگین بادی و با  10 دلار افزایش تعلق داشت.

- PVC و پلی پروپیان های نساجی هر کدام با 5 دلار کاهش نرخ مواجه شدند. 

پلی استایرن معمولی نیز در هفته جاری بدون تغییر نسبت به هفته گذشته بود.

 

خلاصه وضعیت مواد پلیمری در بازارهای آسیانکته:قیمت کالا ها به صورت ( CFR)تحویل در بندر مقصد است.

 

اتیلن در جنوب شرق آسیا:

در هفته گذشته و با توجه به افزایش مجدد قیمت نفت بعد از توافق اعضای اوپک برای طرح فریز نفتی قیمت این محصول با 10دلار افزایش مواجه شد و با قیمت 910 دلار به ازای هر تن معامله شد، در هفته جاری این کالا با قدرت زیاد افزایش پیدا کرد و بعد از 60 دلار افزایش با قیمت 970 دلاربه ازای هر تن در بازارهای جنوب شرق آسیا معامله شد.

 

روند قیمت اتیلن در سه ماه اخیر :


همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت این محصول بعد از دو صعود متوالی و پرقدرت، در روزهای پایانی سال 2016 دارای روندی تقریبا با ثبات بود، ولی در روز 30 دسامبر 2016 با 15 دلار کاهش به کار خود پایان داد و در هفته اول ژانویه 2017 قیمت این محصول با ثبات بوده و با 980 دلار به ازای هر تن معامله شد.

قیمت پلی پروپیلن نیز باافزایش شدید نرخ مواجه شده است. قیمت این محصول در هفته آخر 2016 با 150 دلارافزایش مواجه شده بود از 650 دلار به 800 دلار رسیده بود.افزایش نرخ این محصول در سال 2017 هم ادامه یافته و با 50 دلار افزایش مواجه شده است تا در مجموع 20 روز اخیر این کالا افزایش عجیب و شدید 200 دلاری مواجه شود.

 

 

پلی اتیلن سبک فیلم

در هفته ای که گذشت قیمت کالای پلی اتیلن سبک فیلم در بازارهای جنوب آسیا  با 40 دلار افزایش نسبت به هفته پیش مواجه شده و با 1340 دلار به ازای هر تن معامله شد،  این در حالی بود که این کالا در هفته گذشته با 20 دلار افزایش مواجه شده بود.

 

پلی اتیلن سبک خطی :در هفته ای که گذشت قیمت کالای پلی اتیلن سبک خطی در بازارهای جنوب آسیا با 20 دلار افزایش نسبت به هفته پیش مواجه بوده  و با  نرخ­1180 دلاربه ازای هر تن معامله شد این در حالی بود که قیمت این کالا در هفته گذشته نیز باثبات بود.

 

پلی اتیلن سنگین

 گریدهای تزریقی، بادی و فیلم کالای پلی اتیلن سنگین طی هفته­ ای که گذشت به ترتیب با 50، 10 و 30 دلار افزایش نسبت به هفته پیش معامله شدند. و هر کدام به ترتیب با قیمت های 1190 و 1160 و 1180 دلار معامله شدند.

 

نمودار روند 3 ماهه پلی اتیلن های سنگین در جنوب آسیاپلی پروپیلن

در هفته ای که گذشت قیمت کالای پلی پروپیلن نساجی در بازارهای جنوب آسیا با کاهش 10 دلاری  نسبت به هفته پیش مواجه  بوده و با قیمت 1040 دلار به ازای هر تن معامله شد. البته با توجه به افزایش 200 دلاری خوراک این محصول انتظار می رود با بازگشایی وراه افتادن تمامی بازارهای جهانی قیمت این محصول در بازار های جهانی با افزایش شدیدی مواجه شود.

 

پلی استایرن

قیمت کالای پلی استایرن معمولی بدون تغییر نسبت به گذشته بود و پلی استایرن مقاوم با 5  دلار کاهش مواجه شده و به ترتیب با 1335 و 1375 دلار به ازای هر تن معامله شدند. 

 

PVC 

در هفته ای که گذشت قیمت کالای PVC  با25 دلار کاهش نسبت به هفته پیش روبه رو بود، بدین ترتیب با قیمت 935 دلار  به ازای هر تن و به صورت تحویل در بنادر اصلی هندوستان معامله شد . تقاضا در کشور هندهمچنان ضعیف است و در بازارهای داخلی این کشور قیمت ها کاهش داشته است.

 

پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری

قیمت کالای PETگرید بطری  در هفته ای که گذشت با 40 دلار افزایش نسبت به هفته پیش بوده و با قیمت 990 دلار به ازای هر تن معامله شد و این در حالی بود، که قیمت این محصول در هفته گذشته با 20 دلار افزایش مواجه شده بود.  

 

نرخ دلار :نرخ دلار در بازار تهران برابر با39.450 ریال می باشد، که به نسبت با مبنای محاسبه نرخ های قبلی(39327 ریال) 123 ریال افزایش را نشان می دهد، که برابر با 3 دهم درصد افزایش است. البته به نظر می رسد مبنای محاسبه نرخ میانگین معاملات ارز در سامانه سنا است، بعد ازبررسی های به عمل آمده میانگین نرخ دلار در سامانه سنا در 14 روز اخیر برابر با39600 ریال بوده است که اگر نسبت به مبنای محاسبه نرخ های قبلی(39327 ریال) مقایسه شود، 273 ریال و برابر با 7 دهم درصد افزایش است.که سبب می شود قیمت محصولاتی که باثبات بوده اند به همین میزان افزایش یابد. همچنین کالاهایی که افزایشی بوده اندمیزان افزایش نرخ را تشدید می کند و کالاهایی چونPVC که با کاهش مواجه شده اند ، بخشی ازکاهش را خنثی می کند.

منبع : اینپیا 

printrating
  نظرات کاربران