جزئیات خبر

آمار بورس کالا در هفته منتهی به 10 دی

درهفته گذشته حجم معاملات بورس کالا به 809,235 تن و ارزش معاملات به  36,870,922,512 هزار ریال رسید که به ترتیب نسبت به هفته قبل 68 درصد  و 274.3 درصد رشد داشته است.

در نمودارهای پایین می توانید سهم محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند را مشاهده کنید همچنین میزان تغییرات نسبتبه هفته گذشته را ملاحظه بفرمایید.

همانطور که از نمودارها مشخص است سهم حجم محصولات فرآورده های نفتی از 32 درصد به 51 درصد افزایش یافته است به عبارت دیگر 209 درصد نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است و در مقابل حجم محصولات کشاورزی از 19 درصد به 5 درصد کاهش یافته است یعنی به عبارت دیگر 49 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است .

از منظر ارزش معاملات نیز سهم ارزش محصولات فرآورده های نفتی از 16 درصدبه 36 درصد افزایش یافته است ( نسبت به هفته گذشته 241 درصد رشد داشته) و در مقابل ارزش محصولات کشاورزی از 11 درصد به 5 درصد کاهش یافته است (نسبت به هفته گذشته 49 درصد افت داشته است). 


تهیه کننده: محبوبه جعفری


 

printrating
  نظرات کاربران