جزئیات خبر

آمار بورس کالا در هفته منتهی به 19 آذر


درهفته گذشته حجم معاملات بورس کالا به 458,612 تن و ارزش معاملات به  13,827,047,024هزار ریال رسید که به ترتیب نسبت به هفته قبل 15 درصد  و 31.8 درصد افزایش داشته است.

در نمودارهای پایین می توانید سهم محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند را مشاهده کنید همچنین میزان تغییرات نسبت به هفته گذشته را ملاحظه بفرمایید.

همانطور که از نمودارها مشخص است سهم حجم محصولات کشاورزی از 3 درصد به 8 درصد افزایش یافته است به عبارت دیگر 175 درصد نسبت به هفته گذشته افزایش داشته است و در مقابل حجم محصولات فرآورده های نفتی از56 درصد به 41 درصد کاهش یافته است یعنی به عبارت دیگر 16 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است .

از منظر ارزش معاملات نیز سهم ارزش محصولات کشاورزی از 2 درصد به 5 درصد افزایش یافته است ( نسبت به هفته گذشته 206 درصد رشد داشته) و در مقابل ارزش محصولات فرآورده های نفتی از 21 درصد به 16 درصد کاهش یافته است (نسبت به هفته گذشته 15 درصد افت داشته است).تهیه کننده: محبوبه جعفری  

printrating
  نظرات کاربران