تحلیل تکنیکال شرانل 19 دی

شرانل باتوجه به حرکت کوتاه مدت سهم درون کانال صعودی  احتمالا مقاومت 875 شکسته خواهد شد وهمچنین افزایش حجم درموج جدید صعودی احتمالا نشان از موج پرقدرت 3 می باشد ....حدضرر800

 


 

rating
  نظرات کاربران