تحلیل تکنیکال ذوب 19 دی

ذوب سیگنال ورود اولیه ذوب باشکست مقاومت خط روند کوتاه مدت صادرشد ....

 


 

rating
  نظرات کاربران