دوره های آموزشی

شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال را با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند

علاقه مندان جهت شرکت در دوره های آموزشی می توانند با شماره تلفن 03116414710 واحد آموزش کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان تماس حاص فرمایند