شاخص ها
04/02/1396 ,0950   بازار : باز
 شاخص ها:
 
عنوان شاخصمقدار%تغییربیشترین مقدارزمان بیشترین مقدارکمترین مقدارزمان کمترین مقدار
شاخص كل 79,4350/0644/5079,407079,36600:
شاخص كل تابلو اصلي 55,133(0/01)(7/90)55,153055,10500:
شاخص كل تابلو فرعي 176,0170/18313/50175,8530175,69700:
شاخص صنعت 68,254(0/03)(22/70)68,247068,24200:
شاخص ميانگين قيمت 50 شركت (SAX) 158,759(0/09)(150/60)158,8560158,80100:
50 شركت فعالتر (WAX) 158,759(0/09)(150/60)158,8560158,80100:
استخراج زغال سنگ 1,5214/0959/801,52101,51900:
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 7,6360/021/907,63407,63300:
استخراج كانه هاي فلزي 13,167(0/11)(14/20)13,182013,17500:
استخراج سايرمعادن 16,9810/000/0016,981016,98100:
منسوجات 1,4050/000/001,40501,40500:
دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 1,6920/000/001,69201,69200:
محصولات چوبي 70,1950/000/9070,194070,19400:
محصولات كاغذي 10,9491/74187/4010,889010,79300:
انتشار و چاپ و تكثير 153,9430/000/00153,9430153,94300:
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي 221,864(0/22)(478/90)222,2010222,04200:
لاستيك و پلاستيك 22,0010/4496/1022,016021,99800:
فلزات اساسي 32,7460/014/5032,757032,75200:
ساخت محصولات فلزي 34,206(2/37)(829/40)34,627034,15100:
ماشين آلات و تجهيزات 16,943(0/25)(42/90)16,975016,96700:
ماشين آلات دستگاههاي برقي 555,6540/412,257/50555,6040555,33600:
ساخت راديو تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباط 2,1870/000/002,18702,18700:
وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي 10,2440/000/0010,244010,24400:
خودرو و ساخت قطعات 20,046(0/89)(179/20)20,038020,03500:
ساير وسايل حمل و نقل 1,1250/000/001,12501,12500:
مبلمان و مصنوعات ديگر 2730/000/00273027300:
قند و شكر 7,2932/95209/007,29407,27000:
شركتهاي چند رشته اي صنعتي 7,217(0/02)(1/60)7,21707,21700:
محصولات غذايي و آشاميدني بجز قند و شكر 3,785(0/03)(1/00)3,79303,78600:
مواد و محصولات دارويي 9,184(0/01)(1/20)9,18509,18400:
محصولات شيميايي 4,8390/146/704,83604,83300:
پيمانكاري صنعتي 9200/000/00920092000:
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن 10,7280/2931/0010,679010,67000:
خدمات فني و مهندسي 783(0/13)(1/00)784078400:
انبوه سازي، املاك و مستغلات 8040/312/50805080300:
كاشي و سراميك 2,3320/133/102,33102,33100:
سيمان، آهك و گچ 7470/030/20748074800:
ساير محصولات كاني غير فلزي 2,4590/112/602,45902,45700:
سرمايه گذاريها 1,9460/234/501,94901,94600:
بانكها، موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي 5700/050/30570057000:
ساير واسطه گري هاي مالي 2,6321/7344/802,60702,58700:
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 3,8940/114/303,89503,89500:
واسطه گري هاي مالي 131,4570/14190/10131,4200131,41100:
استخراج نفت و گازخام 736(0/01)(0/10)736073600:
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 5,2540/062/905,25605,25500:
 
     جزئيات
 شاخص كل در 04/02/1396 ,0950   بازار : باز
 
تاریخمقدارتغییراتساعت
1396/02/0479,391008:55
1396/02/0479,391008:55
1396/02/0479,391009:00
1396/02/0479,391009:00
1396/02/0479,407009:05
1396/02/0479,407009:05
1396/02/0479,407009:05
1396/02/0479,391009:10
1396/02/0479,391009:10
1396/02/0479,391009:10
1396/02/0479,371009:15
1396/02/0479,366009:20
1396/02/0479,366009:20
1396/02/0479,366009:20
1396/02/0479,366009:25
1396/02/0479,366009:25
1396/02/0479,366009:25
1396/02/0479,367009:30
1396/02/0479,367009:30
1396/02/0479,370009:35
1396/02/0479,370009:35
1396/02/0479,370009:35
1396/02/0479,383009:40
1396/02/0479,383009:40
1396/02/0479,383009:40
1396/02/0479,382009:45
1396/02/0479,435009:50